Statistieken Afghanistan | Print |  E-mail

Algemeen

Bij het begin van de 20e eeuw telde Afghanistan ongeveer vier miljoen inwoners; dat aantal is nu verzevenvoudigd.

Hoewel oorlogvoering in de laatste eeuw een wezenlijke bevolkingsverplaatsing veroorzaakte (miljoenen vluchtelingen trokken naar Pakistan en Iran) is de bevolkingssamenstelling niet veel veranderd door de jaren heen. Tadzjieken, die de tweede grootste etnische groep van het land vormen, leven rond het Hart en in het noordoosten; Oezbeken leven in het noorden, en nomadische Turkmenen leven langs de grens met Turkmenistan. In de centrale bergen wonen de Hazara, van Mongoolse oorsprong. In de oostelijke en zuidelijke centrale gedeelten wonen Afghanen (of Pathanen), die de grootste etnische groep van het land vormen. Beloetsji leven in het uiterste zuiden.

Dari of Oostelijk Perzisch, (Afghaanse) Pashto, Oezbeeks, Turkmeens en Beloetsji zijn de belangrijkste talen van het land. Een verenigende factor is de godsdienst: bijna alle inwoners zijn moslim. De grote meerderheid is soenniet, een minderheid (meer dan twee miljoen en hoofdzakelijk Hazara) sji'iet.


Bevolkingsstatistieken

Bevolkingsgroepen: Pathanen (42%), Tadzjieken (27%), Hazara (9%), Oezbeken (9%), Aimak (4%), Turkmenen (3%), Beloetsjen (2%), Nuristani en Kirgiezen.
Talen: Dari (Afghaans Perzisch) 50%, Pasjtoe (ook Pashto, Pashtu) 35% (officiƫle talen), Oezbeeks, Turkmeens, Beloetsji, Pashayi, verscheidene Nuristaanse en andere talen. Tweetaligheid komt veel voor.
Religie: Soennisme 80%, Shiisme 19% en overig 1% (incl. Ismaelieten).

Levensverwachting

20% van de Afghaanse kinderen sterft voor het bereiken van de leeftijd van 5 jaar. 1 op 7 kinderen sterft tijdens het eerste levensjaar door ziekte of ondervoeding. Toch is de jaarlijkse bevolkingsgroei hoog.

Uit gegevens van Unicef blijkt dat de situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan anno 2005 nog steeds zorgwekkend is.

De laatste 3 jaar bedroeg de inschrijving van meisjes in secundaire scholen slechts 10%.
40% der vrouwen trouwt voor de leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. Van hen heeft een derde dan reeds zelf kinderen.
1600 (en in sommige streken 6000) vrouwen per 100.000 sterven tijdens het bevallen of wegens optredende verwikkelingen.

Geletterdheid

De geletterdheid van de volledige bevolking wordt geschat op 36%. Het percentage ongeletterde vrouwen is in 2005 nog 85%.

In de lente van 2003 schatte men dat 30% van de 7000 scholen van Afghanistan ernstig was beschadigd tijdens meer dan twee decennia van Sovjetoverheersing en burgeroorlog. Slechts de helft der scholen had schoon water en minder dan een geschatte 40% had adequate hygiƫne. Het onderwijs voor jongens was geen prioriteit tijdens het Talibanregime en de meisjes mochten al helemaal niet naar school.

Er wordt verondersteld dat tot vier miljoen Afghaanse kinderen, misschien het grootste aantal ooit, voor het schooljaar ingeschreven staan dat in maart 2003 begon. Het onderwijs is beschikbaar voor zowel meisjes als jongens.

Sinds de omverwerping van de Taliban zijn meer dan 40 meisjesscholen opgeblazen, verbrand of aangevallen.