Studiebeurs | Print |  E-mail


Om te voorkomen dat ouders hun kinderen de straat op sturen om te bedelen verzorgt SOAP een studiebeurs, dit houdt het volgende in:

- Het kind ontvangt € 70- per maand om naar school te gaan.

- Met deze € 70,- kan het kind een maand zijn hele familie van eten en onderdak voorzien. 
Op deze wijze gaan ouders hun kinderen stimuleren om naar school te gaan.

- Wanneer het kind zijn schoolverplichtingen meerdere malen niet nakomt, zoals het 
maken van huiswerk en op tijd komen in de les, verliest hij zijn studiebeurs en gaat deze 
door naar een ander kind dat hier wel inzet voor toont.